Garantie & Klachten

Is er volgens jou iets mis met een artikel dat je bij ons hebt gekocht? Dat is vervelend! We lossen dit graag voor je op.

Op de artikelen in onze webshop en winkel zijn de garantiebepalingen van de betreffende leverancier van toepassing. Onder de garantie vallen fabricagefouten en materiaalfouten. Zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na aflevering van de artikelen bij ons gemeld worden.

Procedure

Neem bij een klacht contact met ons op, dan helpen wij je verder en proberen we zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Op basis van je bestelinformatie en indien gewenst een foto, vragen we je doorgaans het artikel naar ons op te sturen. Je ontvangt daarvoor van ons de retourinformatie inclusief bijbehorend retourformulier. Het artikel wordt vervolgens door ons en/of de leverancier beoordeeld

Indien de klacht gegrond is zorgen wij vervolgens voor vervanging van het artikel. Als het reparatie betreft wordt dit zo snel als realistisch mogelijk is voor je uitgevoerd.

Wanneer vervalt de garantie?

  • Wanneer een artikel door een andere partij dan Dokihorse of de fabrikant is of wordt gerepareerd.
  • Wanneer je het artikel zelf hebt aangepast of hebt laten aanpassen aan jouw wensen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van additionele decoratie op een artikel.

    Wat valt niet onder de garantieregeling?

  • Slijtage door gebruik, zoals schade aan ritsen, een versleten siliconenzitvlak of verlies van strass steentjes.
  • Schade als gevolg van geweld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ruwe behandeling van het artikel, scheuren door scherpe voorwerpen, etcetera.